Testing og kvalitetssikring

Basert på mer enn 20 års erfaring innen utvikling og kvalitetssikring har vi opparbeidet oss solid erfaring innen forskjellige testgrener som:

 • Funksjonell og API-testing
 • Manuell testing inkludert Exploratory og destruktiv testing
 • Testing av både web, desktop, mobil og skybaserte systemer
 • Kompatibilitetstesting: Testing på kryss og tvers av forskjellige konfigurasjoner, operativ systemer, nettlesere og integrasjoner
 • Ytelsestesting som dekker både last, stress og stabilitetstesting
 • I tillegg har CyberIt laget egne rammeverk for å forenkle testautomatisering av både UI og API. Rammeverkene dekker all infrastruktur som må til for å kunne skrive og rapportere fra gode tester. Dette gjør det mulig for testerne å fokusere på å skrive forretnings relaterte tester.

CyberIt testrammeverk tilbyr blant annet:

 • Segregering og vedlikehold av objekter og objektlister
 • Tilpasset rapportering og feillogging
 • Støtte for diverse tilstander og tilstandsadministrasjon
 • Administrasjon av gjennomførte tester med smarte «nye forsøk»
 • Mye mer

Noen av våre kunder vil gjerne ha kvalitetssikringsarbeidet utført av sine egne ansatte og gjerne inhouse. I slike tilfeller, tilbyr vi første klasses konsulenter som viser vei, holder kunden i hånden helt frem til kunden føler at grunnen under egne ben er trygg nok til å kunne stå og gå veien videre alene.

Andre kunder, vil heller bruke oss til kvalitetssikringen mens de fokuserer på sin kjernevirksomhet.  Vi tar oss av all testing, både manuell og automatisert og sørger for at alt som slippes ut til sluttbrukerne er av ypperlig kvalitet.

Tre grunner for at vi lykkes :

 • Rett metode: En metodikk som gir kvantifiserbare resultater for å løse forskjellige utfordringer som oppgaveforståelse, påseelse av SDL (Software Development Lifecycle), oppgradering av teknologi og økt sikkerhet.
 • Rett teknologi: Ta rett valg i forhold til å bruke åpen kildekode eller betalt teknologi / verktøy som passer for dine systemer og organisasjon. Vi gjennomfører en detaljert analyse før valget blir gjort.
 • Rette medarbeidere: Vi benytter kun lagspillere som har forståelse for kryssfunksjonelt samarbeid, dvs samarbeid på kryss og tvers av faggrupper og har allsidig erfaring fra industrien.

Hvordan gjør vi testautomatisering?

Enten det er web, mobil eller skrivebord-applikasjon som skal testes, definerer vi og implementerer riktige strategier og metoder for testautomatisering:

 • Analyse av mulighetene for å implementere testautomation og ROI i prosjektet
 • Evaluering og utvelgelse av testautomatiseringsverktøy
 • Design og implementasjon av Testautomatiseringsrammeverk
 • Scripting og gjennomføring av testene
 • Analyse av resultater og rapportering av disse

Mange av disse tester kan vi automatisere

 • Funksjonelle tester
 • Brukergrensesnitt
 • Kompatibilitetstester
 • API-tester
 • Ytelsestester
 • Integrasjoinstester
 • Regresjonstester

Noen av verktøyene vi benytter

 • Selenium
 • Test Complete
 • Ranorex
 • Appium
 • Katalon Studio
 • UFT
 • Rest-Assured
 • JMeter
 • Loadrunner
 • LoadComplete
 • SOAPUI

Vi lever alltid med

 • Ingen skriftlig kravspesifikasjon.
 • Endringer i spesifikasjonen som kan påvirke flere skript
 • Stort volum med regresjonstester som skal dekkes
 • Stort volum av test data