Coaching

Vi tilfører deg ny kunnskap gjennom strategiske og taktiske verktøy

Ved å benytte deg av våre erfarne rådgivere, vil du kunne få bistand til:

 • Teknisk strategi
 • Test consulting
 • Ressursoptimering

Teknisk strategi

Her tilbyr vi hjelp til å sette opp og evaluere teknologisk strategi med vekt på følgende:

 • Hvilke produkter eller funksjonalitet som bør prioriteres. Dette gjør vi ved bruk av “kartlegging av innvirkning (impact mapping and estimation)”
 • Teknologier som skal benyttes både med hensyn på modenhet og trender

Test consulting

Dette er en spesialtjeneste innen utredning av hvilke testelementer bør man implementere basert på nåværende situasjon i ditt selskap og hvilke mål og ambisjoner man har.

Mål: Bringe testing og kvalitetssikring ved ditt selskap til neste nivå der man strømlinjeformer prosessene og tilbyr høy forutsigbarhet i kvalitetssikringsarbeidet.

Hva vi gjør: Vi gjennomfører en tre faseprosess der:

 • Fase 1 (2 uker onsite): Vurdering, benchmarking og anbefalinger om hva ditt selskap bør gjøre. Rapporten herfra representerer tiltak, metodikk og anbefalinger kunden vil kunne implementere selvstendig eller med vår hjelp i fase 2 og 3.
 • Fase 2 (2 uker onsite): Hands-on støtte for implementering og forankring av anbefalingene i fase 1.
 • Fase 3(lengde etter avtale): Justeringer basert på resultater fra 1-2 måneders praksis i tillegg til løpende revisjoner og overvåking.
Elementer vårt arbeid dekker:
 • Test Management
 • Defect Management
 • Managed Testing
 • Testing Function Management
 • Test Coverage & Requirements
 • Test Documentation
 • User Acceptance Testing
 • Test Data Management
 • Test Automation
 • Test Environment Management
 • Performance Security & Specialized Testing
 • Configuration management
 • Change Management
 • Knowledge Management
 • Unit Testing
 • Release & Production
 • Resource Management
 • Peripheral Testing

Ressursoptimering

Analyser og tiltak for å øke effektiviteten i ditt team.

Mål: Være i stand til å bedømme egne styrker og svakheter og sette opp de rette tiltak for nødvendige endinger for å optimalisere verdiskaping og trivselen i teamet. Vi beskriver dette som “Sløsingshåndtering” eller på godt norsk “Waste Management”

Hva vi gjør: Vi gjennomfører analyser som bidrar til:

 • Fange: Styrker, svakheter, kultur
 • kartlegge: Produkter og tjenester ditt selskap tilbyr
 • Forstå: Verdimodellen
 • Kommunisere: Verdier, strukturer og prosedyrer
 • Identifisere: sløsing i prosessen og effektivitetstiltak

Resultatet av arbeidet vårt vil bidra til:

 • Økte marketsevner
 • Økt produktivitet
 • Økt ansatttilfredshet
 • Motivert og fornøyd organisasjon