Blog

Utnytter teamet ditt sitt fulle potensiale?

Lider teamet ditt av samarbeidsproblemer? Mistenker du at teamet ikke utnytter sitt fulle potensiale?

Mange team sliter på grunn av feil sammensetning av personer, og svak eller fraværende ledelse. Ledelse vil i mange tilfeller være nøkkelen til suksess. Men ledelse er mer enn å utpeke en person til teamlead, man må også forsikre at denne personen kan få alle til å gå i samme retning og vise riktig vei.

Typiske feil som følge av teamsammensetning:

  • Fravær av tillitt
  • Frykt for å skape diskusjoner
  • Destruktive konflikter
  • Fraskrivning av forpliktelser og ansvar

Disse er noen av de mest utbredte «dysfunksjonaliteter» vi finner i team i dag.

Tillitt er essensielt for å skape et velfungerende team. Tillitt betyr at jeg og du som deltar i teamet er trygg på hverandres intensjoner, og at det derfor ikke er behov for å beskytte egne interesser når man opererer i samme gruppe.

Utrolig nok er uenigheter og diskusjoner på arbeidsplassen sunt. Teamarbeid kan sammenlignes med et ekteskap eller vennskap. Langvarige forhold blir bedre av å gå gjennom felles utfordringer. De beste løsningene har blitt vridd og vendt på fra alle mulige vinkler før de fungerer optimalt.

Dessverre observerer vi også destruktive konflikter hvor enkeltpersoner i teamet er hovedfokuset. Slike konflikter fører til høyere temperatur og intensitet enn vanlige uenigheter.

På grunn av dette søker noen team kunstig enighet. De vil oppnå konsensus, men ender i realiteten opp med at ingen forplikter seg til noe. Å forplikte seg innebærer at hele teamet har et klart mål og at alle medlemmene gir alt for å nå dette målet. Ofte møter vi på team som er lite villige til å forplikte seg som følge av usikkerhet knyttet til mangel på informasjon. De bruker mye tid på å hente inn nok informasjon til ta perfekte velinformerte beslutninger, men risikerer derfor også deres egen fleksibilitet og effektivitet. De beste teamene handler basert på at «En beslutning er bedre enn ingen beslutning». Her er det rom for feil, og minst like stort rom for korrigering av feil. En slik tilnærming er «lean», og meget fleksibel og effektiv.

De overnevnte momentene kan resultere i at teamet blir likegyldig for resultater. Egen interesse og individuelle resultater sitter i forsetet, mens bedriftsutvikling og samarbeid blir nedprioritert.

Ett av de viktigste verktøyene for å rette opp i slike situasjoner er å sette forventninger til kollektive resultater og understreke viktigheten med felles mål framfor individuelle mål. Dette gjøres ved å sette opp klare og konkrete målsetninger til teamet som en enhet.

Det finnes andre verktøy og teknikker for teamkoordinering. Hva som er rett for ditt team avhenger av hvilke faktorer som forårsaker dysfunksjonaliteten og hvilken type mennesker du har om bord.

Har du lyst til å høre mer om dette, er du velkommen til å ta kontakt!

Post Your Comment