Blog

Still 4 daglige spørsmål til ditt team og la produktiviteten skyte fart!

Mange utviklingsteam benytter seg av Scrum på en eller annen måte. Mange holder også daglige Scrum-møter. Mange klager også over at scrum-møtene er bortkastet tid.

Slike korte møter er ikke noe nytt i arbeidslivet. Selv har jeg vært vant til 30-minutters møte hver morgen da jeg jobbet i Helse og sosial-sektoren for 24 år siden. Vi kalte dem bare morgenmøter. Essensen er den samme. Nemlig, å gjøre opp status for hva som er blitt gjort. Hvilke utfordringer man står overfor. Og sist men ikke minst hva som skal gjøres i dag.

Problemet slik jeg ser det i mange team er at man snakker om alt mulig i Scrum-møtene. Ofte dykker hele teamet ned i en problemstilling, diskuterer detaljene og glemmer resten. For at Scrum møte skal være fornuftig og bidra til bedre resultater i teamet, bør man begrense innholdet til det som er nyttig for hele teamet. Man skal tilegne seg oversikt, sørge for at alle forstår hvor teamet er, legge opp plan for dagens arbeid og starte arbeidet.

Her er 4 spørsmål som hvert team medlem bør besvare (kort) i de daglige Scrum-møtene:

  1. Hva gjorde jeg i går:
  2. Hvilke hindringer har jeg møtt på
  3. Hva skal jeg gjøre i dag
  4. Har jeg lært noe som andre bør lære

Mange team feiler ved oppfølging av besvarelsene. En av hovedoppgavene til Scrum masteren er jo å følge med teamet og sørge for at progresjon finner sted.

I tillegg til å gi status avdekker første spørsmål, Hva gjorde jeg i går, om en person står bomfast ved en oppgave. For eksempel, hvis jeg over 2-3 dager gjentar samme besvarelse på dette spørsmålet så har jeg et problem med å få løst oppgaven. Kanskje vegrer jeg meg for å be om hjelp. Kanskje mangler jeg kompetanse for å kunne gjennomføre jobben eller kanskje disponerer jeg tiden min rett og slett feil.

Det andre spørsmålet gir oss innsikt i hvilke utfordringer teamet har møtt på. Her bør man bare opparbeide seg oversikt over utfordringene. Ikke starte å løse dem i møte. Det kan gjøres etterpå av de rette personene.

Tredje spørsmål sikrer transparens i hva som er dagens gjøremål og hvem som gjør hva.

Fjerde spørsmål sørger for at ny ervervet kompetanse blir kjent og mulig å overføres.

Prøv å forholde deg til disse enkle, men veldig nyttige spørsmål i møtene. Etter hvert vil du oppleve at teamet ditt blir mer effektiv, får bedre innsikt, når høyere grad av samarbeid og ikke minst får overført kompetanse.

Dette kan du gjøre selv, men hvis du vil forkorte tiden det tar fra man starter prosessen til man får resultatene, gi meg gjerne et ord så coacher jeg deg og teamet ditt raskt til målet.

Post Your Comment