Blog

Kan du produsere mer ved å gjøre mindre?

Så klart du kan. Produktiviteten kan økes ved å eliminere det unødvendige «waste».

I de fleste organisasjoner kastes det vekk mye tid og ressurser på:

 1. Uferdig eller delvis ferdig arbeid
 2. Ekstra prosesser
 3. Ekstra funksjonalitet
 4. Veksling mellom oppgaver
 5. Venting
 6. Defekter

Mange utviklingsmiljøer sliter med effektiviteten, med å møte tidsfristene de setter opp og med å få til riktig kvalitet på systemene de produserer. Vi hører jo stadig vekk noe som likner på følgende:

Teknologer: Nå har vi for mye teknisk gjeld og må kanskje gjøre noe med det.

Forretningen: Nei, vi har ikke tid, la oss betjene denne kontrakten først.

Begge jobber for et felles mål, men ser på situasjonen fra forskjellige synsvinkler. Ved å stoppe opp, tenke gjennom verdikjeden, eliminere noe av “wasten” vil organisasjonen bli mye bedre i stand til å takle sine utfordringer og til og med bedre effektiviteten i produksjonslinjen.

Et av verktøyene jeg har brukt gjennom mine mange år i arbeidslivet for å redusere avhengigheten til meg = “Venting på meg” er to minutters regelen. Denne regelen sier: Hvis jeg får en avbrytelse som tar meg mindre enn 2 minutter å betjene, så gjør jeg det med engang. Vurderer jeg det som mer tidskrevende så legger jeg henvendelsen i backloggen min. I de fleste tilfeller er backloggen en lapp som jeg har foran meg og tar i lommen når jeg går fra pulten min.

Mange ser på avbrytelser som helt horrible saker. Hvorfor skal jeg slippe mine kolleger til og miste fokus tenker mange. Ser ikke de at jeg er opptatt med noe som er veldig viktig?

Det er påvist at menneskets hjerne klarer å holde fokus på hoved arbeidsoppgaven når avbrytelsene ikke er så lange. Nærmere bestemt er det snakk om 10-15 minutter.

Både jeg og en del andre jeg har lært denne reglen kan være beviset på at denne fungerer. Ikke la dine kolleger vente på deg! gi dem to minutter og la produktiviteten i teamet ditt skyte fart!

Er du ikke sikker på hvordan du kan få til høyere produktivitet ved å gjøre mindre? Ta kontakt så hjelper vi deg og ditt team innenfor et av følgende felt:

 • Veiledning av team
 • Waste management
 • Skalerbarhet i utviklingsavdelingen
 • Prosessjustering
 • Kompetansekartlegging/planlegging og utvikling

Post Your Comment