Blogg

What is needed to produce a succesful software product?

History shows that we are still trying and failing when aiming to produce new software products, maintaining existing products or just running a project. In my articles, I am...

Read More

Introduction to the science of prioritization

What to do first; this is the question! There are only 24 hours a day. Time is money and you can not value things equally. Something brings you more...

Read More

Communication and goal setting

What does communication has to do with goal setting and achievement? Do you know the answer? Well, there are of course different points of view when we look at...

Read More

5 steps to effective communication

As pomised in my last post, this post will discuss communication in more depth. If you look at the image attached to this post (I borrowed it from Tarun’s Blog)...

Read More

The art of Communication

Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other,...

Read More

Are you working in a team or in a group of people?

Often we see people working together. When we are introduced to them, they present themselves as a team. We think also that they are a team. However, when looking closer...

Read More

How to reduce waste by increasing your speed

When we estimate the time needed to get something done in a process we usually divide the number of things to do by the average rate of completion. We...

Read More

How to build scalable teams

When observing IT development teams we still see that many companies are still using Component teams as the main way of doing Software development. Component team is a team...

Read More

3 steps to succeed faster

Making wrong decisions or taking wrong steps late in a project or a business matter cost companies huge sums these days. The reason for such huge cost is that...

Read More

Utnytter teamet ditt sitt fulle potensiale?

Lider teamet ditt av samarbeidsproblemer? Mistenker du at teamet ikke utnytter sitt fulle potensiale? Mange team sliter på grunn av feil sammensetning av personer, og svak eller fraværende ledelse....

Read More

Slik får du gode resultater fra ditt utviklingsarbeid

Mange organiserer seg i funksjonelle team eller komponentbaserte team. Utgangspunktet er jo bra. Man vil gjerne spisse kompetansen slik at folk yter enda bedre og kvaliteten høynes. Dette er...

Read More

Still 4 daglige spørsmål til ditt team og la produktiviteten skyte fart!

Mange utviklingsteam benytter seg av Scrum på en eller annen måte. Mange holder også daglige Scrum-møter. Mange klager også over at scrum-møtene er bortkastet tid. Slike korte møter er...

Read More

7 steg for å eliminere «Waste#1» fra din programvareutvikling

I min forrige artikkel diskuterte vi hvordan man kan få gjort mer ved å gjøre mindre. Der pekte jeg på de grunnleggende «Waste» i programvareutviklingen. Ved å eliminere disse...

Read More

Kan du produsere mer ved å gjøre mindre?

Så klart du kan. Produktiviteten kan økes ved å eliminere det unødvendige «waste». I de fleste organisasjoner kastes det vekk mye tid og ressurser på: Uferdig eller delvis ferdig...

Read More